ขั้นตอนการลงทะเบียน
การประชุมวิชาการประจำปีงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา

-------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียน : การประชุมวิชาการประจำปีงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา
(วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561)


                       บุคคลที่สนใจท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา ในวันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยเสียค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้


การลงทะเบียนบุคคลทั่วไป


การลงทะเบียน

เข้าร่วมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
บุคคลทั่วไป

Early Bird ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

1,000 บาท

Admission ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2561

1,200 บาท

ลงทะเบียนภายในวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2561 (รวมถึงหน้างาน)

1,500 บาท


การลงทะเบียนนักศึกษา


การลงทะเบียน

เข้าร่วมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษา

Early Bird ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

1,000 บาท


การลงทะเบียนผู้ส่งบทความ


การลงทะเบียน

เข้าร่วมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ผู้ส่งบทความ

ลงทะเบียนภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

1,000 บาท


*ระบบลงทะเบียนออนไลน์รองรับการใช้งานบนเบราเซอร์ Google Chrome เท่านั้น