การติดต่อประสานงาน

นางสาวณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ์ (ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน)

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441 5022 - 23 ต่อ 28 หรือ 085-331 9482
โทรสาร 0-2441 5024
e-mail: holisticlearning.mu@gmail.com
Website: http://www.ce.mahidol.ac.th/conference/2018
Facebook : http://www.facebook.com/cemuthai

Line Application ID : @hyq8756a