วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
Keynotes Speakers
Prof.Tobin Hart, Ph.D.
Department of Psychology,University of West Georgia, USA
Elizabeth Beaven, Ed.D.
Provost, California Institute of Integral Studies, USA
Guest Speakers
Prof.William Greene,Ph.D.
Provost, California Institute of Integral Studies, USA
Prof.Megumi Shibuya
Meiji Gakuin University, Japan
Assoc.Prof.Pramual Pengchan, Ph.D.
Spiritual Wise Elder, Thailand
Nimrod Sheinman,N.D.
Director, Israel Center for Mindfulness in Education, Israel


ดาวน์โหลด : บทความ THE SCHOOL AS A PLACE OF HEALING Liz Beaven, Ed.D.
Presentation at the Conference on Holistic Learning for Thriving to be Wholesome