แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน

***ระบบปิดรับแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์แล้วค่ะ***
ท่านสามารถชำระเงิน หรือแจ้งชำระเงินโดยนำสลิปค่าลงทะเบียนแจ้งชำระเงินได้บริเวณจุดรับลงทะเบียนบริเวณหน้างาน
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

-------------------------------------------------------------------------------

ท่านสามารถ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ชื่อ- นามสกุล :
เบอร์โทร :
e-mail :
โอนจากธนาคาร :
วันที่โอน : / /
เวลาที่โอน : : น.
จำนวนเงิน : บาท
สำเนาใบนำฝาก (Pay In) : *เป็นไฟล์ .jpg, .png, .pdf, .docx เท่านั้น
จำนวนเงินที่โอนสำหรับผู้เข้าร่วม : 1 คน     มากกว่า 1 คน
หมายเหตุ (ถ้ามี) :
โปรดพิมพ์รหัสยืนยันตัวตนให้เหมือนตัวอักษรในรูปภาพ