ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Minful Living) พิมพ์ครั้งที่2 --> NEW

ราคา 220.00 บาท


รายละเอียด


ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Minful Living)
พิมพ์ครั้งที่2 

สติ คืออะไร 
สติสำคัญอย่างไร
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสติเป็นอย่างไร
ธรรมชาติของจิตคนเราเป็นอย่างไร
การฝึกสติยากไหม
ทำงานอย่างมีสติเป็นอย่างไร
เราจะนำสติมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร
เมื่อเผชิญทุกข์ ปัญหา หรือวิกฤตในชีวิต จะใช้สติอย่างไร
ทำไมสติจึงเป็นความท้าทายท่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ 

พบคำตอบของหลากคำถามได้ในหนังสือเล่มนี้

-------------------------------------------------------

เพราะการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยาก
ถ้าไม่ลืมฝึก