ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ --> หนังสือใหม่

ราคา 280.00 บาท


รายละเอียด

(บางส่วนจากคำนิยม) "ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ เป็นหนังสือบอกเล่าการเรียนรู้ของเธอเองที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ความหมายที่ผู้อ่านจะได้สัมผัสรู้จากหนังสือเล่มนี้มิใช่ความหมายเฉพาะตัว หากแต่เป็นความหมายที่พวกเราผู้กระหายใคร่จะเปลี่ยนแปลงตนเองควรจะได้รู้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้ความหมายของความเป็นมนุษย์แต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ความเป็นมนุษย์ของทุกๆ คนกลับเหมือนกัน ในแง่ที่ว่า แต่ละคนต่างปรุงแต่งสร้างความหมายของตนเองขึ้นมานับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจวบจน ณ ขณะปัจจุบันนี้" - รองศาสตราจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ "เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ คุณรินได้สะท้อนให้เห็นถึง 'ความเป็นจริง' ของ 'ความเป็นองค์รวม' แห่งชีวิต เพราะเมื่อความเป็นแม่ของคุณรินดีขึ้น ความเป็นภรรยาของคุณรินก็จะดีขึ้นตามไปด้วย และรวมทั้งความเป็นเพื่อน ความเป็นลูก และถึงที่สุด... 'ความเป็นมนุษย์'" - นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์ "หนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจ และสัมผัสคุณค่าของการเรียนรู้ สืบค้นเข้ามาภายในจิตใจหรือจิตตปัญญาศึกษามากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่านมีใจที่เปิดกว้างเข้าใจชีวิต เข้าใจความสัมพันธ์แม่-ลูก และมีใจที่เปิดกว้างเข้าใจชีวิตที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ภายใน เห็นคุณค่าของการเจริญสติเพื่อเกิดความตระหนักรู้ในตนเองว่ามีส่วนแก้ไขความทุกข์ในชีวิตได้อย่างไร" - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ (บางส่วนจากปีกปก) “ฉันตกผลึกกระบวนการเรียนรู้ การทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในตัวเอง และการใคร่ครวญชีวิตจากการทำงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ ‘การเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็นแม่ของฉัน’ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยตั้งใจเขียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้และการเติบโตด้วยการน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้มิติภายในของตนเองอย่างมีสติ อย่างไรก็ดี ฉันเชื่อว่า หากแม้นผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นแม่ ก็ยังสามารถเรียนรู้และเติบโตผ่านกระบวนการนี้ได้เช่นกัน” - แม่ริน การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากข้างในตัวเอง คือการกลับเข้ามาเรียนรู้ที่ตัวเองอย่างที่เป็น ฉันหยุดการวิ่งหาสิ่งอื่นมาทับถม แต่งแต้ม พอกพูน เพื่อให้ตัวเองเป็นอะไรบางอย่างที่อยากเป็น ในขณะเดียวกันฉันรู้ว่า นี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจบ มันไม่ใช่การรู้จักตัวเองแบบแน่นิ่ง แช่แข็ง ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นนิสัยอย่างนี้แล้วจบ มันเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง แปรเปลี่ยน หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา