การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)--> NEW

ราคา 340.00 บาท


รายละเอียด

ผู้แต่ง  :  เปาโล เฟรรี / Paulo Freire
ผู้แปล  : สายพิณ กุลกนก
            วรรณ ฮัมดานี