Official Line ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา


Official Line ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


อีกหนึ่งทางช่องที่ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ สำรองที่นั่งกิจกรรมที่ท่านสนใจ รวมถึงติดตามข่าวสารดีๆ จากศูนย์ผ่านแอพ "ไลน์" ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Views : 282
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( 4.00/5)
ให้คะแนน