ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "ซีรีย์การภาวนากับชีวิต"ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม "ซีรีย์การภาวนากับชีวิต" ซึ่งจัดต่อเนื่องกันจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (ต่อการเข้าร่วมทั้ง 7 ครั้ง) หรืออัตรา 500 บาท (ต่อการเข้าร่วมในแต่ละครั้ง)

ท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่


Image


Image


Views : 93
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน