ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
          ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อาจารย์จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครๆกเตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครรับการคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครการคัดเลือก


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สุณิตา สร้อยสงิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

โทร 02-4415022-3 ต่อ 10
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)

Views : 134
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน