หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา ขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมงาน Open House     ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา   เข้าร่วมงาน Open House ออนไลน์ "จิตตปัญญาศึกษา...เรียนเพื่อ?" 
ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564  

ผู้สนใจสมัครได้ที่  https://forms.gle/PgFiRCPFSS9XhBYw6 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

สอบถามเพิ่มเติม :  
คุณวัลภา ศรีสวัสดิ์ โทร.065 9150998 
คุณสกล สถิตย์พงษ์ โทร.088 901 5549


Views : 56
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน