ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมวิชาการครั้งที่ 10ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้สนใจ 

ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งที่ 10 

"จิตตปัญญาสิบห้าปี เราจะโตไปด้วยกัน"

ในวันที่ 2526 (ศุกร์ เสาร์) กุมภาพันธ์ 2565

ณ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 


โดยความร่วมมือของ 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันอาศรมศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 


โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ยังไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย) 

และท่านสามารถดูรายละเอียดของงานการลงทะเบียน กำหนดการของงานดังกล่าวได้ที่ www.ce.mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)

Views : 114
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน