ศูนย์ของดการให้บริการในติดต่อราชการหรือกิจธุระอื่นใดโดยตรงในเขตพื้นที่สำนักงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คำนึงถึงสุขภาพของนักศึกษา คณาจารย์ บุคคลากร และผู้มีกิจธุระที่ต้องการติดต่อศูนย์ ในการนี้ศูนย์จึงของดการให้บริการในการติดต่อราชการหรือกิจธุระอื่นใดโดยตรงในเขตพื้นที่สำนักงาน  

โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ได้โดยตรงตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ศูนย์ http://www.ce.mahidol.ac.th/contact/  หรือท่านสามารถติดต่อศูนย์ได้ตามช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ดังนี้ 

 Facebook ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
Official Line Account : @hyq8756a


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)

Views : 50
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน