“การเรียนรู้ ไม่ได้ใช้เฉพาะสมองคิดและปัญญา แต่มันต้องเรียนเข้าไปถึงหัวใจ และ....." รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


“การเรียนรู้ ไม่ได้ใช้เฉพาะสมองคิดและปัญญา แต่มันต้องเรียนเข้าไปถึงหัวใจ และต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย ไม่งั้นก็จะเก่งแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น ให้คนอื่นเปลี่ยน แต่ตัวเองเปลี่ยนไม่ได้“
รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
*******************************
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาในวาระครบรอบ "15 ปี ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล"
ผ่าน Facebook Live วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
9.45-11.30 “เส้นทางสู่จิตผลิบาน”
โดย ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
13.20-14.30 “การเปลี่ยนใหญ่ของมนุษยชาติในโลกหลังโควิด
โดย ศ. เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี”
14.30-16.30 “เหลียวหลังแลหน้า 15 ปีจิตตปัญญาศึกษากับสังคมไทย”
โดย รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี
รศ. ดร. นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
รศ. ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
(ท่านสามารถร่วมทำบุญในวันครบรอบ 15 ปี ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา แก่อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
ได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “15 ปี ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา”
เลขที่บัญชี 333-293790-5
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
*กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระครบรอบ 15 ปี ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.ce.mahidol.ac.th


Views : 50
เนื้อหาในหน้านี้มีประโยชน์หรือไม่ ( -/5)
ให้คะแนน