ในขณะนี้การอบรมจิตตปัญญากับการออกแบบกระบวนกรมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในหลักสูตร
ขณะนี้การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในหลักสูตร