ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประกาศศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดำเนินการประสานงานวิจัย บริการวิชาการและประกันคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้นบัดนี้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ดังต่อไปนี้ 

เลขที่สอบ ชื่อ-สกุลหมายเหตุ 
1นางสาวดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อได้รับการคัดเลือก
7นางสาวนนทลี รุจิเรขาสุวรรณสำรองลำดับที่ 1

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานทรัพยากรบุคคล ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 


คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (PDF)