ลำดับ หัวข้อการอบรม ระยะเวลารับสมัคร วันที่อบรม สถานที่อบรม สมัคร ประกาศรายชื่อ
2567
เมษายน
1 การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ (Compassionate Communication) วันนี้ 27 เม.ย. 67
-
28 เม.ย. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา Link -
พฤษภาคม
1 Unite Thy Wings ชุมนุมผีเสื้อ - 4 พ.ค. 67
-
6 พ.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
2 จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร (รุ่นที่ 1/67) - 22 พ.ค. 67
-
24 พ.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
มิถุนายน
1 Unfolding Transformative Learning ปลุกศักยภาพที่หลับใหล - 1 มิ.ย. 67
-
3 มิ.ย. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
2 จิตตภาวนากับการเยียวยา - 7 มิ.ย. 67
-
9 มิ.ย. 67
บ้านกานนิสา จ.นนทบุรี - -
กรกฎาคม
1 Aikido การเคลื่อนไหวอย่างเป็นมิตรในชีวิตและงาน - 12 ก.ค. 67
-
14 ก.ค. 67
- - -
2 Into the Unknown เดินทางสู่ขุนเขาที่ไม่รู้จัก - 20 ก.ค. 67
-
22 ก.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
3 จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร (รุ่นที่ 2/67) - 31 ก.ค. 67
-
2 ส.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
สิงหาคม
1 Limitless การเรียนรู้ ‘สุดขอบ’ ความเป็นไปได้ - 10 ส.ค. 67
-
12 ส.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
ตุลาคม
1 Wind of Change: The Classroom ห้องเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง - 12 ต.ค. 67
-
14 ต.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
2 ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ - 25 ต.ค. 67
-
27 ต.ค. 67
ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
2566
มกราคม
1 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสมาชิกกลุ่ม ปิดรับสมัคร 1 ม.ค. 66
-
1 ม.ค. 66
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom meeting - -
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมใน หัวข้อ ปฏิทินคอลลาจ: My life calendar 2023 ปิดรับสมัคร 28 ม.ค. 66
-
28 ม.ค. 66
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล - -
กุมภาพันธ์
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมใน หัวข้อ "เดทกับตัวฉัน" ปิดรับสมัคร 11 ก.พ. 66
-
11 ก.พ. 66
ณ ห้องภาวนา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
มีนาคม
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมใน หัวข้อ "Healing Art" ปิดรับสมัคร 3 มี.ค. 66
-
5 มี.ค. 66
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom meeting - -
2 เปิดรับสมัครกิจกรรม A sense of Touch ปิดรับสมัคร 5 มี.ค. 66
-
5 มี.ค. 66
ณ ห้องภาวนาชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - -
3 ขอเชิญร่วมเวทีแบ่งปันประสบการณ์ เมื่อพยาบาลศาสตร์หลอมรวมกับจิตตปัญญาศึกษา ปิดรับสมัคร 20 มี.ค. 66
-
20 มี.ค. 66
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ zoom meeting - -
4 ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ ปิดรับสมัคร 24 มี.ค. 66
-
25 มี.ค. 66
ณ ห้องภาวนา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
เมษายน
1 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 77 ผ่านดนตรีเอนเนียแกรม (Enneagram) ปิดรับสมัคร 4 เม.ย. 66
-
4 เม.ย. 66
ณ ห้องประชุมอาคารใบไม้สามใบอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
2 หัวข้อ จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร ปิดรับสมัคร 29 เม.ย. 66
-
30 เม.ย. 66
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม - -
พฤษภาคม
1 หัวข้อ ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ ปิดรับสมัคร 19 พ.ค. 66
-
21 พ.ค. 66
ณ ห้องภาวนา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
2 ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “จิตตปัญญาศึกษาคืออะไร” ปิดรับสมัคร 22 พ.ค. 66
-
24 พ.ค. 66
ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
3 ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ “จิตตปัญญา เฟสติวัล” ปิดรับสมัคร 29 พ.ค. 66
-
29 พ.ค. 66
ณ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม - -
มิถุนายน
1 หลักสูตร Being กระบวนกรผู้นำพาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (กระบวนกรขั้นต้น) วันนี้-3. มิถุนายน 2566 3 มิ.ย. 66
-
5 มิ.ย. 66
ห้อง Workshop ริมน้ำ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Link -
2 กิจกรรมที่ 9 บทเพลงในความทรงจำ ปิดรับสมัคร 18 มิ.ย. 66
-
18 มิ.ย. 66
ห้องภาวนา ชั้น3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
กรกฎาคม
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมใน หัวข้อ "จิตตภาวนากับการเยียวยา รุ่นที่ 3" วันนี้-14 กรกฎาคม 2566 14 ก.ค. 66
-
16 ก.ค. 66
ณ บ้านกานนิสา จ.นนทบุรี Link -
สิงหาคม
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “พลังงานครู” วันพฤหัสบดีที่ 24-25 สิงหาคม 2566 วันนี้ 24 ส.ค. 66
-
25 ก.ค. 66
ห้องภาวนา ชั้น3 Link ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2565
2564
มิถุนายน
1 การอบรม Awakening Drama online เต็ม 12 มิ.ย. 64
-
13 มิ.ย. 64
- - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
กันยายน
1 การอบรม ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ รุ่นที่ 8 วันนี้-24 กันยายน 2564 24 ก.ย. 64
-
26 ก.ย. 64
ห้องภาวนา ชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Link -
2563
กุมภาพันธ์
1 ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีเสวนาจิตตปัญญา ครั้งที่ 71 “หนังสือที่มีชีวิต ... การเติบโตด้านในตนเอง ผ่านงานเขียนของนิ้วกลม” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดรับสมัคร 12 ก.พ. 63
-
12 ก.พ. 63
ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล - -
มีนาคม
1 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมใน หลักสูตร ชุดการอบรม หลักสูตร จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ปิดรับสมัคร 8 มี.ค. 63
-
8 ธ.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2 ชุดการอบรมที่ 1 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (องค์กรแห่งการเรียนรู้) ปิดรับสมัคร 13 มี.ค. 63
-
15 มี.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
เมษายน
1 ขอเชิญร่วมเวทีจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 72 หยั่งรากบางปะกง : โรงเรียนสายน้ำสู่ความยั่งยืน ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ปิดรับสมัคร 2 เม.ย. 63
-
2 เม.ย. 63
ห้องสระบัว อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล - -
2 ชุดการอบรมที่ 2 หลักสูตรการสร้างสติในชีวิตประจำวัน ปิดรับสมัคร 4 เม.ย. 63
-
6 เม.ย. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
3 ขอเชิญคุณมาร่วมกิจกรรม Body Movement and More ฟรี! ตลอดเดือนเมษายนนี้ ปิดรับสมัคร 9 เม.ย. 63
-
5 พ.ค. 63
โปรแกรม zoom meeting - -
4 สุขสัญจร online สู้ภัยโควิด ปิดรับสมัคร 9 เม.ย. 63
-
30 เม.ย. 63
โปรแกรม zoom meeting - -
5 ชุดการอบรมที่ 3 หลักสูตรภาวะการนำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปิดรับสมัคร 17 เม.ย. 63
-
19 เม.ย. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
พฤษภาคม
1 สุขสัญจรออนไลน์ เตรียมพร้อมสู่ new normal ปิดรับสมัคร 7 พ.ค. 63
-
28 พ.ค. 63
โปรแกรม zoom meeting - -
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การเล่าเรื่องจากภาพถ่าย ปิดรับสมัคร 10 พ.ค. 63
-
31 พ.ค. 63
ผ่าน Cisco Webex - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
3 ชุดการอบรมที่ 4 หลักสูตรนพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อื่น ปิดรับสมัคร 22 พ.ค. 63
-
24 พ.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
มิถุนายน
1 ชุดการอบรมที่ 5 หลักสูตรศิลปะองค์รวมเพื่อการเรียนรู้มิติด้านใน ปิดรับสมัคร 19 มิ.ย. 63
-
21 มิ.ย. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
กรกฎาคม
1 ชุดการอบรมที่ 6 : ละครเพื่อการรู้จักตนเอง ปิดรับสมัคร 24 ก.ค. 63
-
26 ก.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
สิงหาคม
1 ขอเชิญร่วมงานเวทีจิตตปัญญาเสวนาสัญจร ณ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 72 หัวข้อ การรับรู้อย่างอิสระ “Pure Perception” วันนี้ - จนว่าจะเต็ม 11 ส.ค. 63
-
11 ส.ค. 63
ณ 31st Century Museum of Contemporary Spirit ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Link ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "จิตตปัญญาศึกษา คืออะไร" ยกเลิกกิจกรรม 13 ส.ค. 63
-
14 ส.ค. 63
ณ บ้านแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ บ้านดอยทอง จังหวัดเชียงใหม่ - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
3 ชุดการอบรมที่ 7 หลักสูตรจิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ปิดรับสมัคร 14 ส.ค. 63
-
16 ส.ค. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
กันยายน
1 ชุดการอบรมที่ 8 หลักสูตรการเข้าใจสังคม ปิดรับสมัคร 11 ก.ย. 63
-
13 ก.ย. 63
สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
พฤศจิกายน
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ รุ่นที่ 7 (The Art of Mindful Listening) วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2563 เต็ม 6 พ.ย. 63
-
8 พ.ย. 63
ณ ห้องภาวนา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
2 งานจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 73 เต็ม 26 พ.ย. 63
-
26 พ.ย. 63
ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ - -
ธันวาคม
1 ขอยกลิกเข้าร่วมกิจกรรม “เสียงในใจ(ที่ไม่มีใครฟัง)” ยกเลิกกิจกรรม 26 ธ.ค. 63
-
26 ธ.ค. 63
ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
2562
กุมภาพันธ์
1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เปลี่ยน "เห็น" ให้เป็น "ภาพ" ปิดรับสมัคร 16 ก.พ. 62
-
17 ก.พ. 62
ณ มูลนิธิเซนต์คาเบียล (ทองหล่อ 25) ห้องอัสสัมชัญ 2 ชั้น 3 - -
มีนาคม
1 ชุดการอบรมที่ 1 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (องค์กรแห่งการเรียนรู้) ปิดรับสมัคร 8 มี.ค. 62
-
10 มี.ค. 62
- - รายชื่อ
2 โครงการอบรบระยะสั้น “ต้นกล้าจิตตปัญญา” ปี 2 ปิดรับสมัคร 25 มี.ค. 62
-
29 มี.ค. 62
ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสาลายา จังหวัดนครปฐม - -
3 หลักสูตร จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ รุ่นที่ 2 ปิดรับสมัคร 29 มี.ค. 62
-
30 มี.ค. 62
บ้านกานนิสา ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี - -
เมษายน
1 ชุดการอบรมที่ 2 หลักสูตรการสร้างสติในชีวิตประจำวัน ปิดรับสมัคร 5 เม.ย. 62
-
7 เม.ย. 62
- - รายชื่อ
พฤษภาคม
1 ชุดการอบรมที่ 3 หลักสูตรภาวการณ์นำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปิดรับสมัคร 24 พ.ค. 62
-
26 พ.ค. 62
- - รายชื่อ
มิถุนายน
1 ชุดการอบรมที่ 4 หลักสูตรนพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อื่น ปิดรับสมัคร 8 มิ.ย. 62
-
10 มิ.ย. 62
- - รายชื่อ
2 การฝึกทักษะการสื่อสารอวัจนะและวัจนภาษา ปิดรับสมัคร 27 มิ.ย. 62
-
27 มิ.ย. 62
ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
3 Inside Out Parenting จากความเข้าใจในตน สู่หนทางการเป็นพ่อแม่ที่เป็นสุข - 28 มิ.ย. 62
-
30 มิ.ย. 62
ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา - -
กรกฎาคม
1 ชุดการอบรมที่ 5 หลักสูตรการเข้าใจสังคม ปิดรับสมัคร 12 ก.ค. 62
-
14 ก.ค. 62
- - รายชื่อ
สิงหาคม
1 ชุดการอบรมที่ 6 จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ปิดรับสมัคร 30 ส.ค. 62
-
1 ก.ย. 62
- - รายชื่อ
กันยายน
1 ชุดการอบรมที่ 7 หลักสูตรละครเพื่อการรู้จักตนเอง - 27 ก.ย. 62
-
29 ก.ย. 62
- - รายชื่อ
ตุลาคม
1 ชุดการอบรมที่ 8 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปิดรับสมัคร 11 ต.ค. 62
-
14 ต.ค. 62
- - รายชื่อ
2 เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 69 “ความเติบโตงอกงามบนเส้นทางงานเยียวยาจิตใจ” ปิดรับสมัคร 25 ต.ค. 62
-
25 ต.ค. 62
ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม - -
พฤศจิกายน
1 เวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 70 “งานวิจัย เรื่องเล่า : เส้นทางการสืบค้น คน ตัวตน ชีวิต” On Narrative Inquiry ปิดรับสมัคร 7 พ.ย. 62
-
7 พ.ย. 62
ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม - ยังไม่ประกาศรายชื่อ
2 ชุดการอบรมที่ 9 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปิดรับสมัคร 8 พ.ย. 62
-
10 พ.ย. 62
- - รายชื่อ
3 ศิลปะแห่งการฟังด้วยสติ รุ่นที่ 6 (The Art of Mindful Listening) ปิดรับสมัคร 8 พ.ย. 62
-
10 พ.ย. 62
ห้องภาวนา ชั้น 3 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล - -
4 ปิดจอ – เปิดใจ :: ปิดจอโซเชียล มาเปิดใจเรียนรู้ภายในตัวเอง ปิดรับสมัคร 9 พ.ย. 62
-
10 พ.ย. 62
ณ ห้อง Grand Hall 3 อาคาร lifestyle building ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถ.พระราม 4 - -
ธันวาคม
1 ชุดการอบรมที่ 10 หลักสูตรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปิดรับสมัคร 6 ธ.ค. 62
-
8 ธ.ค. 62
- - รายชื่อ

Views : 3869