งานวิจัย เรื่องเล่า : เส้นทางการสืบค้น คน ตัวตน ชีวิต

หมวดหมู่ เวทีจิตตปัญญาเสวนา / ครั้งที่ 70


ความเติบโตงอกงามบนเส้นทางงานเยียวยาจิตใจ

หมวดหมู่ เวทีจิตตปัญญาเสวนา / ครั้งที่ 69


Humanized Organization Development

หมวดหมู่ เวทีจิตตปัญญาเสวนา / ครั้งที่ 68


ฟ้าหลังฝน: ก้าวใหม่ในชีวิตของอดีตผู้ต้องขัง

หมวดหมู่ เวทีจิตตปัญญาเสวนา / ครั้งที่ 67Views : 525