• ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ --> หนังสือใหม่

  (บางส่วนจากคำนิยม) "ลูก แม่ ฉัน และการเดินทางสู่อิสรภาพของใจ เป็นหนังสือบอกเล่าการเรียนรู้ของเธอเองที่ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ความหมายที่ผู้อ่านจะได้สัมผัสรู้จากหนังสือเล่มนี้มิใช่ความหมายเฉพาะตัว หากแต่เป็นความหมายที่พวกเราผู้กระหายใคร่จะเปลี่ยนแปลงตนเองควรจะได้รู้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้ความหมายของความเป็นมนุษย์แต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่ความเป็นมนุษย์ของทุกๆ คนกลับเหมือนกัน ในแง่ที่ว่า แต่ละคนต่างปรุงแต่งสร้างความหมายของตนเองขึ้นมานับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจวบจน ณ ขณะปัจจุบันนี้" - รองศาสตราจารย์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ "เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ คุณรินได้สะท้อนให้เห็นถึง 'ความเป็นจริง' ของ 'ความเป็นองค์รวม' แห่งชีวิต เพราะเมื่อความเป็นแม่ของคุณรินดีขึ้น ความเป็นภรรยาของคุณรินก็จะดีขึ้นตามไปด้วย และรวมทั้งความเป็นเพื่อน ความเป็นลูก และถึงที่สุด... 'ความเป็นมนุษย์'" - นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์ "หนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจ และสัมผัสคุณค่าของการเรียนรู้ สืบค้นเข้ามาภายในจิตใจหรือจิตตปัญญาศึกษามากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่านมีใจที่เปิดกว้างเข้าใจชีวิต เข้าใจความสัมพันธ์แม่-ลูก และมีใจที่เปิดกว้างเข้าใจชีวิตที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ภายใน เห็นคุณค่าของการเจริญสติเพื่อเกิดความตระหนักรู้ในตนเองว่ามีส่วนแก้ไขความทุกข์ในชีวิตได้อย่างไร" - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ (บางส่วนจากปีกปก) “ฉันตกผลึกกระบวนการเรียนรู้ การทบทวนเพื่อทำความเข้าใจในตัวเอง และการใคร่ครวญชีวิตจากการทำงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ ‘การเติบโตภายในบนเส้นทางความเป็นแม่ของฉัน’ มาไว้ในหนังสือเล่มนี้ โดยตั้งใจเขียนและเรียบเรียงใหม่ เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้และการเติบโตด้วยการน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้มิติภายในของตนเองอย่างมีสติ อย่างไรก็ดี ฉันเชื่อว่า หากแม้นผู้อ่านที่ไม่ได้เป็นแม่ ก็ยังสามารถเรียนรู้และเติบโตผ่านกระบวนการนี้ได้เช่นกัน” - แม่ริน การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากข้างในตัวเอง คือการกลับเข้ามาเรียนรู้ที่ตัวเองอย่างที่เป็น ฉันหยุดการวิ่งหาสิ่งอื่นมาทับถม แต่งแต้ม พอกพูน เพื่อให้ตัวเองเป็นอะไรบางอย่างที่อยากเป็น ในขณะเดียวกันฉันรู้ว่า นี่ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจบ มันไม่ใช่การรู้จักตัวเองแบบแน่นิ่ง แช่แข็ง ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้นนิสัยอย่างนี้แล้วจบ มันเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง แปรเปลี่ยน หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ISBN 9786164432079 ราคา 280.00 บาท
 • การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)--> NEW

  ผู้แต่ง  :  เปาโล เฟรรี / Paulo Freire
  ผู้แปล  : สายพิณ กุลกนก
              วรรณ ฮัมดานี
  ISBN ราคา 340.00 บาท
 • องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก --> NEW

  ชื่อหนังสือ องค์รวมอันแฝงเร้น : การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก
  เขียน : ปาร์กเกอร์ เจ.ปาร์มเมอร์
  แปล : พินทุสร ติวุตานนท์บรรณาธิการ : นิภา เผ่าศรีเจริญ
  ISBN - ราคา 300.00 บาท
 • ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Minful Living) พิมพ์ครั้งที่2 --> NEW


  ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ (Minful Living)
  พิมพ์ครั้งที่2 

  สติ คืออะไร 
  สติสำคัญอย่างไร
  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสติเป็นอย่างไร
  ธรรมชาติของจิตคนเราเป็นอย่างไร
  การฝึกสติยากไหม
  ทำงานอย่างมีสติเป็นอย่างไร
  เราจะนำสติมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร
  เมื่อเผชิญทุกข์ ปัญหา หรือวิกฤตในชีวิต จะใช้สติอย่างไร
  ทำไมสติจึงเป็นความท้าทายท่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ 

  พบคำตอบของหลากคำถามได้ในหนังสือเล่มนี้

  -------------------------------------------------------

  เพราะการฝึกสติไม่ใช่เรื่องยาก
  ถ้าไม่ลืมฝึก
   
  ISBN 9786164432734 ราคา 220.00 บาท
 • สายธารทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติการเรียนรู่สู่การเปลี่ยนแปลง

  อดิศร จันทรสุข บรรณาธิการ ISBN 978-974-11-1167-1 ราคา 120.00 บาท
 • 80 เล่มที่คุณต้องอ่านหนังสือจิตตปัญญาศึกษา

  นวลวรรณ ธุวรุ่งเรือง บรรณาธิการ ISBN - ราคา 120.00 บาท
 • รวมคำสอนแนวทางการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา

  บรรณาธิการ  :  ณัฐทวี ปูนบัณฑิตย์กุล บรรณาธิการ

           ใครที่สนใจว่าการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาศึกษาเกี่ยวกับอะไร หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวมคำสอนแนวทางการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาของครูบาอาจารย์ ที่มาสอนให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา จะช่วยไขข้อสงสัยให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

           คำสอนห้าบทความ จากครูบาอาจารย์ทั้งหมดห้าท่าน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการการศึกษาและเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่

          หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช, วิจักขณ์ พานิช, ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี, อาจารย์ประสาน ต่างใจ 
  และศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์

           ได้ถูกถ่ายทอดลงหนังสือเล่มนี้ ซึ่งแต่ละบทความกล่าวถึงประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่หลากหลายแตกต่างออกไปตามพื้นฐาน ความสนใจและมุมมองของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ตั้งแต่มุมมองการปฏิบัติภาวนา มุมมองทางการศึกษา มุมมองทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น 
          หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจใคร่รู้ว่า ในศูนย์จิตตปัญญาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร และมีแนวคิดหลักอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนจิตตปัญญาศึกษา


  ISBN - ราคา 120.00 บาท
 • เส้นทางครูเพื่อศิษย์

  วิมลศรี ศุษิลวรณ์ เขียน
  อนุชาติ พวงสำลี บรรณาธิการ
  ISBN 978-974-11-1359-0 ราคา 150.00 บาท
 • อาศรมศิลป์วิจัย

  สุรพล ธรรมร่มดี 
  ทัศนีย์ จันอินทร์
  คงกฤช ไตรยวงศ์  เขียน
  พีรเทพ รุ่งคุณากร บรรณาธิการ
  ISBN 978-974-11-1360-6 ราคา 150.00 บาท
 • บันทึกการเรียนรู้ Authentic Leadership

  บรรราธิการ  :  นภา ธรรมทรงศนะ 
  เกือบ ๓๐ ปีนับจากที่ Peter Senge นำเสนอแนวคิดเรื่อองค์กรเรียนรู้ หรือ Learning Organization แนวคิดนี้ถูกตั้งคำถาม ถกเถียง ทำความเข้าใจ ขยายผล และถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่อง 
  อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้จากเนื้อหาที่อาจารย์ได้พูดคุยกับ Senge หลายครั้ง ผนวกกับประสบการณ์การสร้างผู้นำองค์กรในหลากหลายพื้นที่ มาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership นี้ "หัวใจขององค์กรเรียนรู้เป็นเรื่องการทำให้งอกงามและเจริญขึ้นมาในตัวเราและคนอื่น" บันทึกการเรียนรู้เล่มนี้ จะให้ทั้งคำอธิบายและการบ่มเพาะให้เกิดความงอกงาม ซึ่งแท้จริงแล้ว อยู่บนพื้นฐานความลึกซึ้งของภูมิปัญญาตะวันออก เหมาะอย่างยิ่งกับผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้นำทีม หรือแม้แต่ผู้นำการเรียนรู้ที่ต้องการเปิดใจพัฒนาตนเองและงานของตน

  ISBN 978-974-11-1361-3 ราคา 150.00 บาท
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 |