พอเราพูดถึงการศึกษาที่เกี่ยวโยงกับจิต เราต้องยอมรับว่าจิตคือส่วนที่อยู่ด้านใน ปัญญาความรู้ภายนอกเราพูดถึงกันเยอะมากในการศึกษาในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ปัญญาที่เชื่องโยงไปที่จิต ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพูดถึงในระดับมหาวิทยาลัย เราไปพูดกันในระดับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม การภาวนา สำหรับตัวเองแล้วมองว่า จิตตปัญญานั้นคือการเดินทางเพื่อค้นหาปัญญาเดิมแท้ที่ฝังอยู่ในจิตของเรา ซึ่งในโลกสมัยใหม่เราไม่สามารถหาได้ด้วยการให้ทุกคนไปบวช ไปอยู่วัด แต่กี่ที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัย แล้วก็มาเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ วิชาต่างๆ ที่จะนำเราไปสู่สภาวะจิตภายใน ซึ่งเป็นจิตที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ เป็นจิตที่เปี่ยมไปด้วยปรีชาญาณ จิตแบบนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ มีความจำเป็น ที่ยังเป็นประโยชน์กับคนสมัยใหม่ เพราะว่าสภาวะของจิตที่เปี่ยมไปด้วยปัญญานี้เป็นสภาวะที่เรามีอยู่เดิมแท้ นานมาแล้ว ไม่ว่าเราจะเกิดมากี่ภพ กี่ชาติ การที่เรามาอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วเห็นถึงความสำคัญของการมีปัญญาเดิมแท้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นคำว่าจิตตปัญญาศึกษา คือการศึกษาใคร่ครวญที่ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ทางทฤษฎี แต่ต้องเชื่อมโยงไปกับการปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่สภาวะที่ผ่องแผ้วภายใน เหมือนกับเราเดินทาง เราไม่เพียงแต่เดินทางไปให้ถึงเป้าหมาย แต่ในขณะที่เราเดินทาง เรายังทำความรู้จักตัวตนของเราว่าเราเป็นมคร เราเดินทางไปไหน เพื่ออะไร ในขณะที่เราเดินทางเรามีความรู้สึกอย่างไร จิตของเรามีการพัฒนาได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง